Profileer jezelf optimaal met Verpleegkundig Leiderschap

Geaccrediteerde studiedag voor verpleegkundigen
en verpleegkundig specialisten

Dinsdag 22 december 2020 in Amersfoort

Komt jou dit bekend voor?

Waarom Verpleegkundig Leiderschap?

Jouw rol als verpleegkundige of verpleegkundig specialist verandert continu. Je hebt vaak te maken met een traditionele rolverdeling in je werk, waarin de arts het laatste woord heeft. Dit kan ervoor zorgen dat je niet optimaal jouw kennis en kunde kan inzetten.

Wanneer jij jouw ruimte niet neemt, kan dit leiden tot frustratie. Het kan je werkplezier en daarmee ook de kwaliteit van jouw zorg beïnvloeden. Wil je weten hoe je nog beter gehoord kan worden en jouw kennis en ervaring optimaal kan gebruiken?

Kom naar de studiedag Verpleegkundig Leiderschap op dinsdag 22 december 2020 in Amersfoort. Tijdens deze studiedag vertellen topsprekers hoe jij praktische invulling kan geven aan Verpleegkundig Leiderschap.

Voor wie is Verpleegkundig Leiderschap bedoeld?

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundigen

Jou!

Accreditatie

De studiedag is geaccrediteerd met 5 studiepunten 
door het Verpleegkundig Specialisten Register en het Kwaliteitsregister V&V.

Wat is jouw investering?

Wat is het je waard ...

Studiedag Verpleegkundig Leiderschap
Dinsdag 22 december 2020, Eenhoorn Amersfoort
375Prijs excl. btw

V&VN-leden 15% korting

Als lid van de V&VN ontvang je 15% korting op bovenstaande prijs.

Indien je gelijktijdig een collega aanmeldt voor deze studiedag,
krijgt deze tweede (en elk volgende) persoon een korting van € 25,00 op het totaalbedrag van zijn/haar factuur.
Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Wil je met 5 of meer personen van dezelfde organisatie aanmelden of heb je een andere vraag?
Stuur een e-mail naar service@verpleegkundigleiderschap.org of bel ons op 071 514 8203.

Ochtendsessie

Dinsdag 22 december 2020

09:30

Registratie & ontvangst

10:00

Opening en inleiding door de dagvoorzitter

Petrie Roodbol

Wat kan verpleegkundig leiderschap voor jou betekenen en vice versa?

  • Verpleegkundig Leiderschap: historie, huidige situatie en toekomstverwachtingen
  • Anticiperen op ontwikkelingen in de zorg
  • Zoeken naar rolmodellen

10:45

Koffiepauze

11:15

Verpleegkundig Leiderschap:
what it is and what it is not

Margreet van der Cingel

In deze interactieve lezing bespreken we het wat, waarom en hoe van Verpleegkundig Leiderschap. Wat is het belang voor de beroepsgroep en goede patiëntenzorg en vooral: hoe ziet verpleegkundig leiderschap er eigenlijk concreet uit in de praktijk? We gaan met elkaar in dialoog over de invulling van leiderschap in de verschillende beroepsrollen en wat de invloed is van de verpleegkundige beroepsidentiteit. We zoeken hiermee ook naar antwoord op de vraag hoe we mensen kunnen motiveren en behouden voor het vak en welke rol compassie daarin speelt.

12:00

Inspiratie | praktijk | cultuur

Mark Venekamp

Ontdek een volgend niveau van hart- en brein leiderschap. Het begint bij jezelf. Onze wereld en onze zorg heeft meer dan ooit nieuwe leiders nodig. Verpleegkundigen kunnen die nieuwe leiders zijn. Over zingeving, passie, compassie, emotionele intelligentie, echt leiderschap, creëren met intentie, aandacht en hoe echt leiderschap in de praktijk te brengen.

12:45

Lunchpauze

Middagsessie

Dinsdag 22 december 2020

13:45

14:45

15:00

Break-out sessies

Ronde 1: Sessie A, B en C

Korte pauze, zaalwisseling

Ronde 2: Sessie A, B en C

Sessie A

Good practice: Jeroen Bosch Academie

Harry Sonnenschein

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was voorloper in de ontwikkeling en toepassing van verpleegkundig leiderschap. Met de oprichting van het Platform Verpleegkundig Leiderschap, de ontwikkeling van het Opbouwprogramma VPL en een heldere HR-strategie omtrent functiedifferentiatie heeft de verpleegkundige beroepsgroep een nieuwe rol en een andere verantwoordelijkheid verworven. Wat zijn de onderdelen en werkzame principes / ervaringen? 

Sessie B

Casuïstiekbespreking: dilemma’s

Hans van Dartel

Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we de dilemma’s die je tegenkomt en de verschillende manieren om daarmee om te gaan. In het spoor daarvan besteden we aandacht aan de rol en invloed van leidinggevenden op het herkennen en omgaan met morele stress. Welke invloed heb jij als leidinggevende op het normatief klimaat in je team? Wat voor type spelbepaler wil jij zijn?

Sessie C

Pak je rol!

Jaap Kappert

De rol van de verpleegkundige verandert. Er zijn volop vervolgopleidingen en er is sprake van functiedifferentiatie tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Hoe kun je als verpleegkundige je beroep in de volle breedte beoefenen? Hoe pak je de unieke rol van de verpleegkundige in het multidisciplinaire team? Hoe zorg je ervoor dat je zowel jezelf profileert, maar ook de eigen rol van anderen respecteert?

16:00

16:30

Plenaire afsluiting

Borrel

Overzicht sprekers

Petrie Roodbol

Petrie Roodbol

Petrie Roodbol werkt bijna 50 jaar met veel passie in de verpleging: in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, nationaal en internationaal. Zij heeft vele innovaties op haar naam staan, waarvan de verpleegkundig specialist wellicht een van de bekendste is en waarvoor ze recentelijk koninklijk onderscheiden is. Zij was betrokken bij de introductie van verplegingswetenschap, bij de ontwikkeling van de eerste leerafdeling, een geavanceerd multidisciplinair skillslab enzovoort. Als hoogleraar begeleidt zij tal van verschillende promotietrajecten, hetgeen haar ook typeert: veelzijdig, enthousiast, actief!

Hans van Dartel

Dr. Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige. Hij was werkzaam als kwaliteitsfunctionaris, sr. beleidsmedewerker ethiek bij koepelorganisaties in de zorg, HBO docent, en universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is als adviseur ethiek verbonden aan diverse commissies ethiek in verschillende zorgvelden en actief betrokken bij het NEON (Netwerk voor EthiekOndersteuning Nederland). Hij publiceerde o.a. over ethiekbeleid van zorgorganisaties, gespreksmethoden voor moreel beraad, professionaliteit en verpleegkundige beroepsethiek. Hans is erelid van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) vanwege zijn verdiensten op het gebied van de beroepsethiek. 

Jaap Kappert

Jaap Kappert

Jaap Kappert is verpleegkundig specialist. Zijn expertisegebied is oncologie. Hij werd opgeleid als verpleegkundige (duaal) in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Na een aantal jaar maakte hij de overstap naar het verpleeghuis waar hij als VIOS en verpleegkundig specialist werkte. Na een aantal jaar in het Spaarne Gasthuis als verpleegkundig specialist werkte hij op de HBO-V van de Hogeschool Rotterdam. Op dit moment is hij docent MANP aan de HAN en beleidsmedewerker van V&VN Verpleegkundig Specialisten.

Margreet van der Cingel

Dr. Margreet van der Cingel is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en gepromoveerd op het thema ‘Compassie in de Verpleegkundige Praktijk’. Zij werkte in diverse ziekenhuizen en was hoofdverpleegkundige, zorgmanager en beleids- en organisatieadviseur. Vanaf 2003 werkte ze als (hoofd)docent en onderzoeker bij de opleiding verpleegkunde en verschillende lectoraten van Hogeschool Windesheim. Zij heeft expertise op het landelijk opleidingsprofiel BN2020, EBP en klinisch redeneren, persoonsgerichte zorg en zorgethiek, en de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Margreet is sinds februari 2018 lector Leiderschap & Identiteit in het Verpleegkundig domein aan NHL Stenden Hogeschool en het Medisch Centrum Leeuwarden.

Margreet van der Cingel

Mark Venekamp

Mark Venekamp is mentor, coach, trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en teamperformance en manager behandeldienst bij Stichting Humanitas Rotterdam. Het is zijn passie om de verborgen talenten en potentie binnen organisaties, teams en individuen vrij te maken, gedrag te veranderen, gemeenschappelijk belang te dienen met als doel de resultaten en welzijn op alle gebied te blijven verbeteren.

Met zijn Hart Leiderschap trainingen wil Mark zorgprofessionals helpen om hun passie en zingeving in werk en leven verder ontwikkelen en daarmee de zorg positief veranderen. 

Scroll naar top